VPTZ Nederland en PaTz krijgen financiering van KWF om informele zorg voor (kanker)patiënten te verbeteren

Elf projecten op het gebied van informele zorg voor kankerpatiënten krijgen financiering van KWF, waaronder 'Huisarts, wijkverpleging, vrijwilligers – PaTz en VPTZ: Samen méér betekenen voor patiënten in de laatste levensfase en hun naasten'.

Als een kankerpatiënt in de laatste levensfase komt, breekt doorgaans een intensieve periode aan. Vrijwilligers kunnen in deze fase een welkome ondersteuning vormen, voor patiënt en naasten. Met dit project wordt ingezet op betere samenwerking tussen formele zorg en vrijwilligers.

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding: “Vrijwilligers en lotgenoten zijn onmisbaar in het bieden van steun tijdens en na de behandeling. Al zijn er vele georganiseerde mogelijkheden, mensen weten nog lang niet altijd de weg er naar toe goed te vinden. Met deze investering zorgen we er dan ook voor dat de drempel tussen formele en informele zorg een stuk lager wordt.”

Samenwerkingsafspraken
In het project van VPTZ Nederland en PaTz (palliatieve zorg thuis, gericht op samenwerking tussen huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg) worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de formele zorg en vrijwilligers. Het doel is dat beroepsmatige zorgverleners patiënten bijtijds wijzen op de ondersteuning van vrijwilligers. In de laatste levensfase van (kanker)patiënten is er vanuit de thuissituatie vaak veel contact met de huisarts en/of (wijk-)verpleegkundige. De begeleiding kan complex zijn en vraagt om een goede coördinatie van zorg en ondersteuning. De mogelijke inzet van vrijwilligers is vaak niet of te laat bekend. Met dit project kunnen meer patiënten en hun naasten profiteren van de waardevolle steun van vrijwilligers.

Belang van informele zorg
Er komt in de laatste levensfase veel op (kanker)patiënten af. Informele zorg is ondersteunend aan formele zorg, kan de druk op de formele zorg wegnemen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase. Daarom is het van belang dat verpleegkundig personeel, artsen en patiënten deze zorg kennen en weten te vinden. Met de financiering van dit project wordt hier een volgende stap in gemaakt.

Lees meer over het onderzoek.