Daar doe ik het voor

Daar doe ik het voorWat bezielt vrijwilligers die in hospices en bij mensen thuis helpen rondom een sterfbed? In samenwerking met VPTZ Nederland verrichtten Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, en masterstudent Humanistiek Mart Sakkers, onderzoek naar het werk van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Uit ‘Daar doe ik het voor’ blijkt dat het werk zowel de zorgverleners als de zorgontvangers veel oplevert. “Ik verwonder me nog steeds dat ik op het kwetsbaarste deel van iemands leven heel dichtbij mag komen.”

Jaarlijks werken tienduizend vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Het beeld bestaat dat zij hun werk om niet doen. In werkelijkheid levert het werk hen veel op, zo blijkt uit het onderzoek van Goossensen en Sakkers. De VPTZ-vrijwilligers ontvangen niet alleen dankbaarheid, maar ervaren ook voldoening en persoonlijke groei. Goossensen en Sakkers verzamelden en analyseerden honderd brieven van vrijwilligers en onderzochten hun motivatie en de manier waarop zij hun werk invulden. Veel vrijwilligers besluiten zich in te zetten voor de palliatieve zorg na een sterfgeval in de nabije omgeving. Ook zijn ze vaak op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, hebben ze een intrinsieke interesse in het stervensproces, en vinden ze het belangrijk dat mensen thuis kunnen sterven.

VPTZ-vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het sterfproces. Ze dragen bij aan rust en comfort. Bovendien zijn ze vaak goed in staat af te stemmen op de kwetsbare ander. Veel vrijwilligers staan voor een kwaliteit die in de wetenschap als Asklepische traditie omschreven wordt. Goossensen: “Ze staan voor een zoekende aanwezigheid, met aandacht, die de ander een aanbod doet om van mens tot mens samen te zijn. De ontmoeting die dan kan ontstaan is van betekenis voor beiden.”

In de uitgave ‘Daar doe ik het voor’, is veel ruimte voor letterlijke citaten van vrijwilligers, wordt de analyse beschreven en geven de onderzoekers een theoretische interpretatie. Tot slot worden reflectievragen gepresenteerd, die ter inspiratie ingezet kunnen worden.

De VPTZ-reeks ‘Perspectieven van vrijwilligerswerk’ bestaat uit 6 boekjes. In deze serie worden meerdere aspecten van het vrijwilligerswerk wetenschappelijk belicht door Anne Goossensen en studenten van de Universiteit voor Humanistiek.

Uitgave: VPTZ Nederland, 2014
Prijs: €7,50 (excl. verzendkosten)
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen: info@vptz.nl