Dorst of doodsangst – het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase

In de palliatieve terminale zorg wordt ernaar gestreefd dat iemands laatste periode zo comfortabel mogelijk is. Maar hoe te bewerkstelligen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal, maar ook spiritueel gezien goed sterft? En begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat? Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.

Met deze publicatie willen we bijdragen aan een grotere gevoeligheid voor deze signalen. Hospice de Luwte ontving de Helffer Kootkar Prijs 2013. Dit leidde tot een project samen met de Universiteit voor Humanistiek. Het resultaat vindt zijn weerslag in de publicatie ‘Dorst of doodsangst’, deel 3 in de VPTZ- reeks Perspectieven van vrijwilligerswerk.

Deze publicatie is samengesteld door Anne Goossensen, Annemarie Hidding, Sylvie de Kubber en Marja van der Vorst, met medewerking van Carlo Leget.

Online zelfstudie
Om zoveel mogelijk mensen – vrijwilligers en coördinatoren maar ook beroepsmatige zorgverleners – handvatten te bieden, is er nu naast het boekje een online zelfstudie beschikbaar die bol staat van de filmpjes en digitale colleges. De module bestaat uit twee delen: een is gericht op uitvoerenden en de andere op het implementeren van de methodiek in de dagelijkse praktijk.

De VPTZ-reeks ‘Perspectieven van vrijwilligerswerk’ bestaat uit 6 boekjes. In deze serie worden meerdere aspecten van het vrijwilligerswerk wetenschappelijk belicht door Anne Goossensen en studenten van de Universiteit voor Humanistiek.

Uitgave: VPTZ Nederland, 2016
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen: deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar