Toekomstspijt dat is wat ik voel

Hoe reageren mensen op een naderend levenseinde? Hoe gaan zij hiermee om? Om de essentie van de ervaringen van mensen in de laatste levensfase te ontdekken hebben Anne Goossensen, Lidwien Koopmans en Peggy van Oort Borsboom onderzoek gedaan op basis van de wekelijkse NRC-rubriek ‘Het laatste woord’.http://www.vptz.nl/wp-content/uploads/2015/12/Toekomstspijt-dat-is-wat-ik-voel-afbeelding.jpg
De onderzoekers wisselen van perspectief met hen die gaan sterven. Hoe zien hun ervaringen van vasthouden en loslaten er in de laatste levensfase uit? Wat helpt om leed te verzachten en mogelijke eenzaamheid te verminderen? De opgedane inzichten kunnen nuttig zijn voor mensen die stervenden bijstaan. Mogelijk krijgen zij meer woorden om ervaringen rondom het sterfbed te delen en om na te denken over wat stervenden goed doet.

De VPTZ-reeks ‘Perspectieven van vrijwilligerswerk’ bestaat uit 6 boekjes. In deze serie worden meerdere aspecten van het vrijwilligerswerk wetenschappelijk belicht door Anne Goossensen en studenten van de Universiteit voor Humanistiek.

Ik beveel dit boekje graag aan voor iedereen die met stervenden omgaat. Het leert ons veel over het innerlijk van mensen die ons in hun laatste dagen nog veel te vertellen hebben. Maar het geeft ook handvatten om te leren omgaan met de diversiteit aan belevingen. Een waardevolle aanvulling in deze serie van de VPTZ Nederland, en een tijdinvestering die de moeite waard is.
Caro Leget, hoogleraar Zorgethiek

Uitgave: VPTZ Nederland, 2015
Prijs: €7,50 (excl. verzendkosten)
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen: info@vptz.nl