Online zelfstudie over herkennen signalen van spirituele aard

Fysieke zorg in de terminale fase is meestal goed gewaarborgd, door zowel de beroepsmatige zorg als de mantelzorgers als vrijwilligers. Maar hoe zit dat met de ondersteuning op spiritueel gebied?

Uit praktijkervaringen blijkt dat dit meestal goed gaat als cliënten zelf een expliciete vraag stellen. Dan worden gesprekken gevoerd of er wordt doorverwezen. Maar wat als iemand geen vragen stelt, maar wel pijn, verdriet of angst heeft? Wat als iemand signalen afgeeft, zonder echt te kunnen benoemen wat er is? Of als de signalen er verdraaid uitkomen in de vorm van irritatie of ander moeilijker te lezen gedrag? Herkennen we die signalen en wie pikt ze op? Wat is er voor nodig om soms vage indrukken of een onderbuikgevoel van ‘niet pluis’ te verbaliseren? En hoe voorkom je dat daar te veel van jezelf in wordt gelegd?

Hospice de Luwte heeft hiervoor, in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, een methodiek ontwikkeld. Deze is beschreven in de publicatie ‘Dorst of doodsangst? – Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase’.
Om zoveel mogelijk mensen – vrijwilligers en coördinatoren maar ook beroepsmatige zorgverleners – handvatten te bieden, is er ook een online zelfstudie beschikbaar die bol staat van de filmpjes en digitale colleges. De module bestaat uit twee delen: een is gericht op uitvoerenden en een op het implementeren van de methodiek in de dagelijkse praktijk.

De e-learning is kosteloos te volgen en vrij toegankelijk voor iedere belangstellende via: https://zelfstudie.vptz.nl/publiek.