Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Onze vrijwilligers bieden hulp in de laatste maanden

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Vind hulp in de buurt of lees meer over hulp thuis of in hospice

Over VPTZ

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 13.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

 

40 jaar VPTZ!

Op 16 maart 2024 bestond VPTZ 40 jaar. Maar heel 2024 staat in het teken van dit jubileum. Op de jubileumpagina vindt u onder andere verhalen van mensen die vertellen hoe waardevol het bieden en ontvangen van tijd, aandacht en ondersteuning is in de laatste levensfase.

Antenne 164 (juni 2024)

Antenne 164 is half juni verschenen. Deze editie staat in het teken van Bewust stoppen met eten en drinken (BSTED). Klik hierboven op Antenne 164 (juni 2024) en lees hem digitaal.

Nieuws

VPTZ-directeur Carla Aalderink benoemd tot bestuurslid van Vereniging PZNL

Op dinsdag 25 juni j.l. werd VPTZ-directeur Carla Aalderink benoemd tot bestuurslid van de Vereniging PZNL. Dit gebeurde in Utrecht tijdens de ALV van de vereniging. Samen met voorzitter Peter van der Voort en medebestuurslid Iris van Bennekom (Agora) vormt zij vanaf nu het 3-koppige bestuur.