Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2021 zijn 12.294 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid. Dit aantal is 5% hoger dan in 2020. Deze stijging is zichtbaar bij zowel de inzet thuis, als in het hospice en elders. Hiermee zijn hospices weer terug op het niveau van voor corona, maar dit geldt nog niet voor inzetten in de thuissituatie. In totaal hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2021.

De vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) is de koepel voor organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. Gemiddeld werden in 2021 cliënten thuis 30 dagen ondersteund, in een hospice 22 dagen en elders, bijvoorbeeld in zorginstellingen, 25 dagen.

Eerder verwijzen
Van alle aangemelde cliënten wordt 30% uiteindelijk niet ondersteund. Dit komt voornamelijk doordat mensen overlijden voordat de ondersteuning start, omdat vaak pas op het laatste moment een VPTZ-organisatie wordt betrokken. “VPTZ Nederland streeft er dan ook naar dat zorgverleners eerder verwijzen naar VPTZ-vrijwilligers. Het is belangrijk dat de mogelijkheid van ondersteuning door vrijwilligers al in een vroeg stadium als optie in beeld is, zodat de inzet op het juiste moment kan beginnen”, aldus Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland. Een belangrijke reden voor het feit dat mensen in hospices niet ondersteund kunnen worden, is dat er niet tijdig een bed beschikbaar is.

Werven nieuwe vrijwilligers
Het totaal aantal vrijwilligers dat actief is in de palliatieve terminale zorg is licht gestegen. Zo’n 12.500 opgeleide VPTZ-vrijwilligers waren in 2021 verbonden aan VPTZ-lidorganisaties. “We zijn heel blij dat ondanks corona het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor mensen in hun laatste levensfase blijft stijgen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van een waardig levenseinde op de plek van voorkeur’’, zegt Carla Aalderink. Het aandeel organisaties dat een tekort aan vrijwilligers ervaart is daarentegen – mede door corona – dit jaar voor het eerst wel toegenomen: van 17% naar 32%. VPTZ Nederland houdt deze ontwikkeling in de gaten en werkt er aan dat haar leden ook in de toekomst over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken.

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Deze gegevens worden gepresenteerd in de VPTZ Registratierapportage.

Download de rapportage.