‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ volledig herzien

VPTZ Nederland heeft een compleet nieuwe versie van het ‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ ontwikkeld. Het stappenplan gaat in op zaken als het proces van vraag naar idee, het vinden van draagvlak en organisatorische aspecten, zoals huisvesting, financiën en organisatiestructuur.

Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek
In de nieuwe versie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor behoefte- en haalbaarheidsonderzoek. “Dit zijn cruciale stappen,” aldus beleidsadviseur Rosa Draaisma, een van de opstellers. “Het aantal hospices groeit nog steeds. In veel gevallen is hier ook ruimte voor. Het is echter belangrijk om goed te onderzoeken of er behoefte is aan een nieuw initiatief en na te gaan of het in alle opzichten haalbaar is.”

Samenwerking
Ook de samenwerking met andere partijen in het palliatieve veld wordt in het stappenplan benadrukt. “Goede zorg verlenen aan mensen in de laatste levensfase kan alleen in nauwe samenwerking met andere organisaties. Daarom adviseren we: zoek van meet af aan contact met relevante partners.”

Het stappenplan is op aanvraag te verkrijgen.