Gevolgen coronavirus op aanbod vrijwilligers palliatieve terminale zorg – bijgewerkt 19 mei 2020

Dinsdag 19 mei 2020

VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis op de voet. Om een goed beeld te krijgen of de crisis gevolgen heeft voor het aanbod van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg hebben we de afgelopen weken een vragenlijst gestuurd naar alle leden van de vereniging.

De laatste vragenlijst van 8 mei 2020 laat zien dat de situatie vrij stabiel is. Van de 126 organisaties die vrijwilligers thuis inzetten, heeft ongeveer de helft moeten besluiten tijdelijk te stoppen met de inzet van vrijwilligers. De andere helft gaat door met de inzetten, waarbij steeds per aanvraag kritisch gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn. Ook oplossingen als telefonisch contact of contact via andere digitale middelen worden hierbij ingezet.

Van de 131 hospices zijn er op dit moment nog 18 gesloten en 1 hospice geeft aan de deuren te sluiten op het moment dat dat mogelijk is. De overige hospices gaan door, soms met minder bedden en/of met minder vrijwilligers. We zien een tendens dat deze hospices steeds meer terug gaan naar de normale bedcapaciteit en hun vrijwilligers waar het kan (opnieuw) inzetten.