Gevolgen coronavirus op aanbod vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Dinsdag 24 maart 2020

VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis op de voet. Om een goed beeld te krijgen of de crisis gevolgen heeft voor het aanbod van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg hebben we een vragenlijst naar alle leden van de vereniging gestuurd. We zijn erg blij met de snelle en grote respons hierop, waardoor we in grote lijnen dit beeld kunnen schetsen:

•    Veertig organisaties besloten te stoppen met de inzet van vrijwilligers thuis.
•    Andere organisaties besluiten wel door te gaan met de inzet thuis, maar bekijken per aanvraag wat de mogelijkheden zijn in nauw overleg met vrijwilligers, cliënten en naasten.
•   Vijf hospices hebben de deur moeten sluiten omdat er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, waarmee de kwaliteit van zorg in het geding komt.
•    Andere hospices kunnen de zorg nog wel bieden, of doen dat met minder bedden.
•    Er is ook een  hospice dat zorg blijft verlenen met alleen de beroepsmatige zorg en twee coördinatoren. De vrijwilligers zijn hier op dit moment niet actief.

De komende week wordt deze informatie opnieuw opgevraagd en worden deze cijfers geactualiseerd.