ICPZ – anders dan anders?

Interculturele palliatieve zorg moet vanzelfsprekend zijn in deze tijd waarin vraaggerichte zorg de norm is. Echter, in de praktijk blijkt het voor professionals soms lastig te zijn om goede zorg te leveren aan cliënten en hun naasten afkomstig uit andere culturen dan zijzelf. Bureau Kwiek, E-n-Tpartners en het Landelijk Steunpunt VPTZ hebben een aanpak ontwikkeld voor de ontwikkeling van interculturele zorg, zowel in zorgorganisaties als in de regio. Dit in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Cordaan en de netwerken palliatieve zorg Noord-West Twente en Midden Twente. Deze aanpak is beschreven in twee raamwerken, aangevuld met dilemma’s waarmee cliënten en professionals geconfronteerd worden.

Interculturele palliatieve zorg – Anders dan anders? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio

Interculturele palliatieve zorg – Anders dan anders? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties