Karin Lieber nieuwe voorzitter VPTZ Nederland

Vrijdag 12 juni 2020

Op 11 juni 2020 is Karin Lieber benoemd als voorzitter van de vereniging VPTZ Nederland. Zij volgt Ageeth Ouwehand op die de afgelopen zes jaar de rol van voorzitter vervulde.

Lieber heeft ruime bestuurlijke ervaring in de (ouderen)zorg. Naast haar werk als zorgbestuurder was ze ondermeer actief bij ActiZ en in verschillende landelijke werkgroepen en denktanks. Op dit moment werkt zij vanuit haar eigen bureau voor advies, coaching en interim bestuur.
Lieber: “Uit ervaring weet ik hoe groot en uniek het belang is van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Er voor die ander zijn, ook als het leven z’n laatste fase ingaat. Met tijd, aandacht en ondersteuning. Niet omdat het moet, maar omdat het goed doet. Daarom verbind ik me met veel plezier aan deze prachtige en krachtige vereniging.”

Naast Lieber is Margo Weerts als secretaris van het bestuur benoemd. Weerts is in het dagelijks leven management consultant bij Verbinden & Vernieuwen en Verbinden met Zorg en brengt ruime kennis en ervaring met het patiëntenperspectief mee. Zij vervult bestuurlijke nevenfuncties bij verschillende organisaties waaronder de Klachtencommissie van Kwintes en de Hersenletsel Alliantie.

Het bestuur van de vereniging bestaat daarnaast uit Anton Zuure (penningmeester), Jetty Hoeksema en Annemarie Asbreuk.