Longarts Sander de Hosson ontvangt Elisabeth Kübler-Ross-penning op congres VPTZ Nederland

Longarts Sander de Hosson ontvangt op 9 oktober de Elisabeth Kübler-Ross-penning van VPTZ Nederland. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de palliatieve zorg in Nederland.

Maandag 23 september 2019

Tijdens het congres ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’ spreekt Sander de Hosson de Elisabeth Kübler-Ross-lezing uit waarna hij de penning ontvangt uit handen van Ageeth Ouwehand, de bestuursvoorzitter van VPTZ Nederland. De Hosson ontvangt de penning vanwege zijn inzet om de menselijke kant van de zorg, en dan met name in de palliatieve zorg, onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Hij heeft dat onder meer gedaan via een serie columns die later in boekvorm zijn verschenen. Van zijn boek ‘Slotcouplet’ is net de 10e druk verschenen. Daarnaast zet De Hosson zich ook op andere manieren voortdurend in om het belang van compassie met de patiënt en de betrokken familieleden en vrienden onder de aandacht te brengen via lezingen, in opleidingen en  sociale media. Zijn visie op de toegevoegde waarde van ‘Er zijn’ voor de patiënt en de mensen daaromheen sluit naadloos aan bij de zorg en ondersteuning die de ruim 12.000 VPTZ-vrijwilligers bieden aan mensen in de laatste levensfase.

Behalve de EKR-lezing en het uitreiken van de penning wordt tijdens het congres ook de ‘Prijs de Vrijwilliger’-award uitgereikt aan een van de leden van VPTZ Nederland. Met trots kunnen we u laten weten dat Koningin Máxima hierbij aanwezig zal zijn. Daarnaast is er een lezing van Steven Vanderstichelen over de waarde en de rol van vrijwilligers in de palliatieve zorg en vindt een paneldiscussie plaats over de toekomst van de palliatieve zorg met onder meer minister Hugo de Jonge. Meer informatie hierover vindt u op vptz.nl.

Het uitreiken van de EKR-penning is een initiatief van Pieter Sluis, de oprichter van het eerste Bijna-Thuis-Huis (hospice) in Nederland. De eerste penning werd in 2017 uitgereikt aan cardioloog Pim van Lommel waarna de organisatie werd overgedragen aan VPTZ Nederland.