Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet – Mensen maken Nederland

Woensdag 20 januari 2021

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Om te vieren dat we met elkaar Nederland maken. En om iedereen te inspireren om ook mee te doen! Binnen VPTZ Nederland zijn maar liefst 12.000 vrijwilligers actief. Zij staan net als ruim 7 miljoen mensen in ons land klaar om anderen vrijwillig te helpen.

Juist in deze tijd geven veel mensen aan dat zij willen helpen om een ander te steunen. En ook in de tijd die gaat komen kan het vrijwilligerswerk bijdragen aan de (nieuwe) vragen die in onze samenleving leven. Er is meer vraag en behoefte aan maatschappelijke activiteiten, hulp, besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding, opvang, kortom ‘er voor elkaar zijn’. Daarom organiseert het Nederlandse vrijwilligersveld, dat zich verenigt in Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), in 2021 een campagnejaar, waarin we meer mensen enthousiast willen maken voor het vrijwilligerswerk en een meer diverse groep mensen aanspreken om zich in te zetten voor een ander en de samenleving.

Op www.mensenmakennederland.nu leest u alles over het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021; zoals de plannen, de initiatieven en hoe u(w organisatie) mee kan doen.
Eén van de onderdelen zijn de ‘100 vrijwilligersverhalen’. Met zoveel mogelijk verhalen kunnen we samen laten zien hoe mooi het is om je vrijwillig in te zetten. Elke week zullen er twee verhalen online komen via de site en social media van Mensen maken Nederland. Zo ook de verhalen van Angelique en Rob, beiden vrijwilliger in de terminale zorg. Hun gezamenlijke verhaal verschijnt in de loop van dit jaar. Liken, delen, reageren: alles zal helpen om de verhalen te verspreiden en alle vrijwilligers in de verhalen het podium te geven dat ze verdienen. Dat is goed voor hen en voor vrijwillige inzet in het hele land. Zo laten we echt zien dat Mensen Nederland maken!