Prijs de Vrijwilliger-award uitgereikt aan… Vrijwilligers Terminale Zorg (Den Haag)!

Fleur Imming (directeur VPTZ Nederland) heeft zojuist tijdens het druk bezochte VPTZ-congres ‘Samen van betekenis – jij maakt het verschil!’ de Prijs de Vrijwilliger-award uitgereikt aan Vrijwilligers Terminale Zorg (Den Haag). Deze prijs staat symbool voor al het goede werk dat door de ruim 12.000 vrijwilligers wordt gedaan. Naast Vrijwilligers Terminale Zorg (Den Haag) behoorden ook Humanitas VPTZ Noord Holland Noord en Stichting Hospice Groep Haarlem tot de genomineerden. Zij ontvingen allen felicitaties van Koningin Máxima die als gast aanwezig was bij een deel van het programma.

Woensdag 9 oktober 2019

Koningin Máxima woonde vanmiddag een lezing van Steven Vanderstichelen (onderzoeker VUG en Gent University) bij over de rol en positie van de vrijwilligers in de palliatieve zorg.

Na de bekendmaking van de winnaar van de Prijs de Vrijwilliger-award feliciteerde Koningin Máxima op het podium de prijswinnaars.

Aansluitend heeft zij geruime tijd samen met minister Hugo de Jonge (VWS), burgemeester Lucas Bolsius en Commissaris van de Koning Hans Oosters met verschillende VPTZ-vrijwilligers gesproken. Koningin Máxima toonde een warme belangstelling voor de verhalen van de vrijwilligers.

Rode draad in het congres is welke betekenis ‘Er zijn’ door vrijwilligers heeft voor de cliënt en de betrokken familieleden, wat écht van betekenis is in de laatste levensfase en hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit in de toekomst mogelijk blijft. Vanmiddag staan nog een lezing door en penninguitreiking aan longarts Sander de Hosson en een paneldiscussie met minister Hugo de Jonge, onderzoeker Steven Vanderstichelen, bestuursvoorzitter van VPTZ Nederland Ageeth Ouwehand en directeur van het NOV Joost van Alkemade op het programma.