Procedure Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor vrijwilligers

Woensdag 27 mei 2020

Sinds 18 mei zijn naast coronatesten ook Persoonlijke Beschermingsmiddelen beschikbaar voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Deze beschermingsmiddelen zijn beschikbaar wanneer er sprake is van een (vermoeden van) corona-besmetting bij een cliënt. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet preventief beschikbaar.

Als de cliënt klachten heeft die een corona-besmetting doen vermoeden, is de procedure als volgt:

Nadat de testuitslagbekend is, geldt het volgende:

  1. Als de testuitslag van de cliënt negatief is, dan zijn de PBM voor de vrijwilliger  niet meer nodig.
  2. Als de testuitslag van de cliënt positief is stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van de cliënt, waardoor de vrijwilliger bij de apotheek een langetermijnpakket PBM kan halen. Ook dit pakket is gratis.

Instructies voor gebruik van de PBM

De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden. Daarnaast heeft het RIVM de volgende instructiefilmpjes gemaakt:

Meer informatie:
Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg