Terugblik Algemeen Overleg Wijkverpleging

Maandag 23 september 2019

Op 11 september kwam de Vaste Kamercommissie VWS bij elkaar voor het AO Wijkverpleging. In de aanloop naar dit overleg heeft VPTZ Nederland de commissie-leden benaderd om de rol en positie van de vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Na het overleg is onderstaande terugblik naar hen gestuurd.

 

Geachte leden van de vaste commissie VWS,

Met veel interesse heeft Tom Winkel van VPTZ Nederland het AO Wijkverpleging van 11 september jongstleden bijgewoond. Wij zijn blij terug te horen dat u de wijkverpleegkundige graag ziet als dé spil in het web als het gaat om het organiseren van de juiste zorg in de thuissituatie. Desondanks staat de continuïteit van de wijkverpleging nu en in de toekomst onder druk.

Zoals minister De Jonge ook al vaststelde zal de komende 20 jaar het aantal ouderen enorm toenemen.[1] Dit betekent dat de vraag naar palliatieve zorg in de nabije toekomst enorm zal stijgen, terwijl het aantal beschikbare beroepskrachten af zal nemen. VPTZ Nederland heeft met haar 200 lidorganisaties ruim 12.000 vrijwilligers klaar staan om in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige thuis,  in het hospice en bij zorgaanbieders ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Daarnaast kunnen onze vrijwilligers een belangrijke rol spelen in het ontlasten van de mantelzorgers, familie en naasten.

VPTZ Nederland was blij terug te horen dat er tijdens het AO specifiek aandacht werd gevraagd voor de palliatieve zorg. Zoals dhr. Slootweg aangaf zijn vrijwilligers cruciaal om de palliatieve terminale zorg nu en in de toekomst te blijven bieden. Wij waren dan ook blij dat dhr. Slootweg aan minister de Jonge de vraag stelde wat zijn ideeën zijn, om de vrijwilligers in de palliatief terminale zorg beter in beeld te laten komen bij de wijkverpleegkundige.

Het voorbeeld van wijkverpleegkundige Johanna maakte deze kwestie pijnlijk duidelijk. Johanna kende de mogelijkheden voor samenwerking met de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg goed. Echter erkende Johanna ook dat veel collega-wijkverpleegkundigen deze mogelijkheden niet kennen. Onze leden herkennen dit probleem. Ondanks hun deelname aan palliatieve netwerken en  pr-activiteiten krijgen wij regelmatig te horen dat onze leden niet of (te) laat worden betrokken bij een cliënt. Dit terwijl zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de door minister de Jonge geschetste problemen in de ingezonden brief betreffende de bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging, kenmerk 1464934-185870-CZ.

Inmiddels hebben wij met commissieleden Sophie Hermans en Evert Jan Slootweg gesproken, waarbij wij meer over de rol en positie van onze vrijwilligers hebben verteld. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om met u kennis te maken en meer te vertellen over wat onze vrijwilligers dagelijks doen. Wij komen graag bij u langs. Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Fleur Imming, directeur VPTZ Nederland
Tom Winkel. adviseur en belangenbehartiger VPTZ Nederland

[1] https://www.skipr.nl/actueel/id39549-de-jonge-eigen-betalingen-en-kleiner-basispakket-tasten-solidariteit-aan.html