Voorzitter Ageeth Ouwehand kondigt afscheid in voorjaar 2020 aan

Dinsdag 17 december 2019

Ageeth Ouwehand heeft tijdens een extra ledenraadsvergadering op maandag 16 december jl. aangekondigd dat zij in het voorjaar 2020 zal stoppen als voorzitter van het landelijk bestuur van VPTZ Nederland. Ageeth is op dat moment precies zes jaar voorzitter van VPTZ Nederland. ‘Ik ben met heel veel plezier voorzitter van VPTZ Nederland geweest. Datgene wat onze vrijwilligers doen vind ik zo bijzonder, ik ben blij dat ik daar op deze manier een bijdrage aan heb mogen leveren.’

Ageeth trad in april 2014 aan als onafhankelijk voorzitter. De afgelopen jaren was ze nauw betrokken bij verschillende ontwikkelingen binnen de vereniging.
De doorontwikkeling van het bureau, de aandacht voor leden vanuit het bestuur en het bureau, de relaties met externe partijen en de aandacht die het onderwerp kwaliteit de afgelopen jaren heeft gekregen zijn resultaten waar zij met trots op terugkijkt.
‘Dit voornemen valt me best zwaar. Ik zal dan ook graag tot mijn vertrek nauw betrokken blijven bij de herijking van de verenigingsstructuur en de voorbereidingen van de eerste Algemene Ledenvergadering om vervolgens het stokje zorgvuldig over te dragen aan mijn opvolger.’
Het landelijk bestuur zal een procedure in gang zetten om bij het aftreden van Ageeth haar opvolger te kunnen benoemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Imming, directeur VPTZ Nederland: 033-7601070 of info@vptz.nl.