Fleur Imming nieuwe directeur VPTZ Nederland

Per 1 augustus a.s. treedt Fleur Imming aan als directeur van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland). Zij volgt hiermee Chantal Holtkamp op, die begin dit jaar afscheid heeft genomen.

Dinsdag 15 mei 2018

Fleur werkt op dit moment als wethouder in de gemeente Amersfoort. Hier is zij verantwoordelijk voor de domeinen Zorg, Wonen en Wijkvoorzieningen. Daarvoor heeft Fleur ruime ervaring opgedaan met de dynamiek en de verschillende belangen die kunnen spelen binnen een koepelorganisatie. Zij is onder andere strategisch adviseur geweest bij de brancheorganisatie kinderopvang en strategisch communicatieadviseur voor het Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Het bestuur van VPTZ Nederland is blij dat in Fleur deze combinatie van kennis en ervaring is gevonden. Zij zal hiermee de vereniging verder brengen in de positionering en de samenwerking tussen de informele en formele zorg nog meer borgen.

Fleur: ‘Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor deze vereniging. Het is van maatschappelijk belang dat de positie en rol die de vrijwilligers hebben in het zorgveld, nog beter voor het voetlicht komen. De vrijwilligers zijn essentieel bij de veranderingen in de zorg die de komende jaren verder vorm gaan krijgen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij!’.