Oproep deelname project ‘Inzicht’

Dinsdag 3 april 2018

De onderzoeksgroep van het project INZICHT wil graag met u (patiënten, naasten en zorgverleners) nadenken over het verbeteren van de kwaliteit van leven, rouwen en sterven. Hiervoor is op 20 april een kick-off bijeenkomst georganiseerd in Utrecht. In de bijlage hieronder vindt u meer informatie over deze bijeenkomst en hoe u zich kunt aanmelden.

INZICHT: INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D. Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van leven, rouwen en sterven door de ontwikkeling van een instrument dat stimuleert dat in de dagelijkse zorg ook aandacht is voor spirituele en sociale klachten. Samenwerking met patiënten, naasten en zorgverleners is daarvoor essentieel. Meer informatie over het project dat wordt uitgevoerd door het Consortium Septet, de Universiteit voor Humanistiek en het UMC Utrecht leest u op de website van het Consortium Septet.

Download

Uitnodiging kick-off INZICHTdefinitief 20-4-2018

PDF document, 355.77 kB