Trendanalyse Palliatieve Zorg verschenen

Donderdag 13 augustus 2020

De kwaliteit van leven in de laatste levensfase behoeft zorgvuldige aandacht. Voor zorgvrager én omgeving. Dat besef nestelt zich sinds de afgelopen maanden meer dan ooit in ons gemeenschappelijk bewustzijn. Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg in het hele land is een voorwaarde om kwaliteit van leven, sterven en rouwen te bevorderen. Kennis van en inzicht in ter zake doende maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met palliatieve zorg in het middelpunt, zijn dan belangrijk. Dat is de gedachte achter de Trendanalyse Palliatieve Zorg die onlangs is verschenen.

Deze Trendanalyse is een gezamenlijk product van VPTZ Nederland, PZNL, AHzN en KWF. Het is een werkdocument dat helpt bij het verkrijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen. Nuttig bij het verrijken van ideeën, leggen van verbanden, samenbrengen van partijen en opstellen, toetsen of aanscherpen van al dan niet gezamenlijk beleid. Het is geen wetenschappelijke studie of poging om encyclopedisch werk op te leveren; wel is het rapport gebaseerd op een rijke collectie aan veelal openbare bronnen. Beleidsverantwoordelijken kunnen er hun voordeel mee doen. Zorgverleners in de palliatieve zorg eveneens.

Het rapport verenigt en versterkt. In ieder geval de vier organisaties die samenwerkten bij de totstandkoming ervan. Het is een inspiratiebron en een basis voor vervolgstappen. De Trendanalyse Palliatieve Zorg als zodanig verrast niet, hopelijk wel de beleidskeuzes die er in de komende periode als reactie op volgen.

De Trendanalyse is mede mogelijk gemaakt door Roparun.

De Trendanalyse kunt u hier downloaden.